søndag 3. juni 2012

Now I know what a PASSION is

passiflora (passion flower) (pasjonsblomst) (strast cvijet)
(see my page FLORA)

Is this the time for passion?
i.e. any powerful or compelling emotion or feeling.
It must be some reason why this plant is given this name.
An entire wall in my neighborhood is covered by this excellent climber,
 and it is in full bloom these days.
 I must admit it is mooving me .......
Er dette tida for pasjon?
Norsk ordbok oversetter ordet med lidenskap eller eldhug.
Det må være en grunn til at planten er gitt dette navnet.
En hel vegg i nabolaget er dekket av denne utmerkede klatreren,
og den står i full blomst nå om dagen.
Jeg må innrømme at den gjør noe med en.......