lørdag 21. juli 2012

COMMENTS - KOMMENTARER - KOMENTARE


I want comments from you. Just for saying hello, or even better if you can supply or correct me.
If you don't have a gmail-account, please write your name and send it by just pushing the button "anonymus".
Jeg ønsker kommentarer fra dere. Om ikke annet for å si hei, men enda bedre er det om dere kan supplere eller korrigere meg. Om du ikke har gmail-konto kan du bare skrive ditt navn og sende kommentaren ved å trykke "anonym"-knappen.

Želim komentare od vas. Samo za reći ćao, ili još bolje ako može dostaviti ili ispravite me.
Ako nemate gmail-račun, molimo pišite svoje ime i poslati ga je samo guranje gumb "anonimne".